Testomrade Koromrade Maskinforare Utbildning Drivecenter Arena Fallfors 1

Drivecenter Arena är en asfalterad oas mitt i de norrländska skogarna, med gigantiska körområden som är perfekta för alla möjliga tester av fordon och aktiviteter.

Av det 360 hektar stora området utgörs hela 80 hektar av asfalterade ytor, som kan tas tillvara med stor flexibilitet. Tack vare de förutsättningar som råder går det att genomföra realistiska tester i full hastighet utan att riskera säkerheten för vare sig människa eller maskin.

Körbanor


På själva racingarenan finns det tillgång till flera bra raksträckor, där den längsta är svindlande två kilometer lång. Hos oss finns oändliga möjligheter för terräng och asfaltkörning.

Drivecenter Arena Karta Omrade Detaljerad Responsiv Vit Bakg 2023 03
Drivecenter arena summer track 1

1. Handling track

Längd: 500 meter
Bredd: 35-45 meter

Drivecenter arena summer track 2

2. Handling track

Längd: 2 200 meter
Bredd: 35 meter

Drivecenter racingbana ovnigsomrade kulle oversikt 5

3. Handling track

Längd: 2 200 meter
Bredd: 17 meter

Ovningsomrade Sommar Yrkesforare Maskinforare Racing Motorbana Racingbana Drivecenter Arena 1

4. Hill track

Längd: 150 meter
Bredd: 50 meter
Lutning: 3% 250 meter, 9% 100 meter

Drivecenter arena summer track

5. Handling track

Längd: 3 300 m
Bredd: 15 m

Drivecenter Arena track private pratice area ecklusive

6. Exclusive practice area

Drivecenter Arena track offroad track 4

7. Forest tracks

 

Drivecenter offroad bana ovningsomrade polaris rzr 3

8. Offroad tracks