Våra trackdays är ett antal utvalda tillfällen där du kan komma och köra på banan med din MC. Observera att all körning sker utan tävlingsmoment.

Praktisk information


Deltagare

Gatugrupp
Gatugrupp kör med trafikförsäkring samt väggodkänd motorcykel.
För mer information, se:  Trackday Guide MC

Licensgrupp
En grupp för förare som är licensierade av Svemo och har en motorcykel som är godkänd av Svemo. Läs mer här om kriterierna.

Utrustning

Varje förare måste ha godkänd skyddsutrustning.
Krav på miljömatta i depåområdet.

Säkerhet

Ambulans med utbildad personal finns på plats och vi rekommenderar att du har en egen olycksfallsförsäkring.

Övrigt

Ljudkrav på max 95 dB.
All körning sker på egen risk.
För mer information, se:  Trackday Guide MC

Du kan även hålla dig uppdaterad genom att följa ”Roadracing i Norr” på Instagram.

Kalender


Roadracing MC Motorcykel Drivecenter Arena 1
Trackweekend MC

Datum: 11-13 augusti
Tider: 10.00-18.00
Deltagare: Gatgrupp/licensgrupp
Pris: Weekend 3300 kr, enskilda dagar 1300 kr.

Gatugrupp – delas in i två grupper utifrån erfarenhet och ambitionsnivå. Gatugrupp kör med trafikförsäkring. Under trackdaysen 2023 kommer Drivecenter Arena INTE att teckna en ”prova på” licens hos Svemo.

Licensgrupp – en grupp för licensierade förare. Licensgrupp har Svemo godkänd motorcykel och innehar en giltig Svemo licens.

Vi följer ett fast tidschema med körpass på 20 minuter. Anmälan öppen kl 08.00-09.00. En timme innan start hålls en obligatorisk säkerhetsgenomgång.

* Erfarna instruktörer finns på plats.
* Lunch ingår i avgiften.
* Godkänd skyddsutrustning krävs.
* Ljudkrav på 95 dB.
* Miljömatta ska finnas under MC när den står i depåområde.
* Ambulans med utbildad personal finns på plats.
* Egen olycksfallsförsäkring är ett krav.

Bokning stänger på måndag 7/8.
Efteranmälan är möjligt i mån av plats. avgift tillkommer.

Roadracing MC Motorcykel Drivecenter Arena 2
Licensutbildning Roadracing

Datum: 10-11 augusti

Vi inleder vår trackweekend med en licensutbildning. Teoripasset startar torsdag eftermiddag och praktiska körövningar görs på fredag morgon så att de som vill kan delta under alla körningar under helgen.

Sista anmälningsdag: Onsdag den 2/8.

Läs mer och boka
Trackdays Racingbana MC Motorcykel Fallfors Drivecenter Arena Racing Racingbil Motorsport Racingbana Tavling 2
Träning MC

Datum och tider: Meddelas senare
Deltagare: Licensgrupp.

Varje tillfälle inkluderar körpass på 20 minuter som utgår från ett fastställt tidsschema. 45 minuter innan start har vi en obligatorisk säkerhetsgenomgång och sedan följer vi ett schema med fasta tider.
Träningstillfällena genomför samma kvällar som träning med bil.

* Godkänd skyddsutrustning krävs.
* Ljudkrav på 95 dB.
* Miljömatta ska finnas under MC när den står i depåområde.

Boka plats
Roadracing MC Motorcykel Drivecenter Arena 2
Trackday MC

Datum: 5 juli och 19 juli
Tider: Kl 10.00-15.00
Deltagare: Gatugrupp.
Pris 950 kr framtill 4 dagar innan genomförande, därefter 1150 kr

Varje tillfälle inkluderar körpass på 20/30 minuter som utgår från ett fastställt tidsschema. 60 minuter innan start har vi en obligatorisk säkerhetsgenomgång och sedan följer vi ett schema med fasta tider.

* Erfarna instruktörer finns på plats.
* Godkänd skyddsutrustning krävs.
* Ljudkrav på 95 dB.
* Miljömatta ska finnas under MC när den står i depåområde.
* Egen olycksfallsförsäkring är ett krav.

Trackday guide > 

Boka plats